Schutterij 1869-1880

 

Archief van de commandant van de schutterij, tevens voorzitter van de schuttersraad, 1869-1902

De gemeente Hoogeveen bezat een schutterij. Aangezien zij meestal niet werd opgeroepen werd het ook wel een "rustende schutterij” genoemd. Er was veel bemoeienis met de schutterij (in tegenstelling tot de militie waar zij zich beperkte tot de inschrijving) waarbij enige vooraanstaande burgers officiersfuncties bezette, waaronder die van commandant / majoor, tevens voorzitter van de schuttersraad. Deze functie werd aanvankelijk vooral ingevuld door de burgermeester , maar vanaf 1869 ging deze taak op de commandant over.

Deze vormde uit hoofde van zijn functie een eigen archief. In 1907 werd de schutterij opgeheven en kregen de leden

eervol ontslag.

Bron: Gemeentearchief

 

Naamlijst der personen Schutterij Hoogeveen-Historie

©Hoogeveen en zijn Historie Jan Pol en Anneke Snippe