Schutterij 1815-1831

Schutterij

In de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1594-1795) bestonden schutterijen, die zorgden voor de plaatselijke veiligheid en het handhaven van rust en orde. Bij de grondwet van 1814 werden de schutterijen opnieuw ingesteld, die in tijden van oorlog konden dienen als versterking van het leger. Volgens de wet van 1827 waren in steden van meer dan 2.500 inwoners dienstdoende schutterijen, en in de overige steden en op het platte land rustende schuterijen.
Vanaf 1827 kwamen alle mannelijke Nederlanders tussen 25 en 34 jaar voor de dienst in de schutterij in aanmerking.
De diensttijd duurde 5 jaar. Bij oorlogsdreiging werden beide schutterijen tot een mobiele schutterij samengevoegd. Dit is één keer gebeurd, en wel tijdens de Belgische Opstand (1810-1839). Naarmate de politie beter ging functioneren vervielen de taken van de schutterij. Op 24 juni 1901 werden de schutterijen officieel opgeheven, en vervangen door de landweer.

©Hoogeveen en zijn Historie Jan Pol en Anneke Snippe