Landstorm

Landweer

De landweer werd in 1901 opgericht ter vervanging van de plaatselijke schutterijen. Zij bestond uit dienstplichtingen en vrijwilligers. Bij oorlog of oorlogsdrijging kon ze onmiddelijk ingedeeld worden bij de korpsen van de nationale militie.

 

Landstorm

Naast de landweer werd in 1913 de landstorm opgericht. deze werd gevormd door diegene, die niet tot de nationale militie of landweer behoorden. Het betrof dus die mensen, die vrijstelling voor de nationale militie hadden, of hun dienst bij de nationale militie of de landweer hadden volbracht. Ook de landstorm werd, evenals de landweer, alleen tijdens de oorlog ingezet.

 

©Hoogeveen en zijn Historie Jan Pol en Anneke Snippe