Burgermacht

Burgermacht
(dit heette ook: burgerwacht)

In tijden van politieke spanningen werden door het gewestelijk bestuur van Drenthe een
burgerwacht ingesteld. Dit gebeurde in 1665,1672 en 1689.
In 1795 vond men het nodig een gewapende burgermacht op te richten. Deze organisatie had
tot taak het beveiligen van personen en eigendommen,het tegengaan van oproer en geweld,
en het beschermen van de de vrijheid en de onafhankelijkheid van het land.
Alle mannen 1) tussen 18 en 45 jaar werden verplicht,wanneer nodig, de wapens op te vatten.
In 1797 werden de plaatselijke besturen verplicht om lijsten samen te stellen van degenen,
die in aanmerking kwamen voor de gewapende burgermacht.

1)In de boeken over de burgermacht, die uitgegeven worden door de Stichting
Voorouderonderzoek, staat dat ook soms vrouwen opgeroepen werden.


 

©Hoogeveen en zijn Historie Jan Pol en Anneke Snippe